QB Bloed en bloedvormende organen > QB05 Bloedvervangende middelen

Bij een sterk bloedverlies is de toediening van electrolytenoplossingen onvoldoende, omdat tevens een tekort aan bloedcellen en plasma-eiwitten bestaat. De beste therapie is een bloedtransfusie. Als bloedvervangende middelen, die een bijdrage leveren aan de stabiliteit van de osmolariteit, worden z.g. plasmavervangers gegeven (polydextranen, hydroxyethylzetmeel (HES)).

Voor alle producten in deze klasse, klik hier.
QB05A Bloed en gerelateerde producten
QB05B Intraveneuze oplossingen
QB05C Oplossingen voor infusie
QB05X Additieven intraveneuze oplossingen