QV Varia > QV03 Alle overige therapeutische producten

Hieronder vallen onder andere antidota voor gebruik in geval van intoxicaties danwel accidentele overdosering van farmaca, maar ook voor het doelbewust eerder opheffen van door farmaca veroorzaakte effecten.

Voor alle producten in deze klasse, klik hier.
QV03A Alle overige therapeutische producten