QS Zintuigen: oog en oor > QS02 Otologica: middelen voor ooraandoeningen

Otitis externa: Otitis externa is een jeukende en vaak stinkende ontsteking van de uitwendige gehoorgang. Voor de bestrijding is het allereerst belangrijk te weten wat de oorzaak van de ontsteking is. Otitis externa kan primair veroorzaakt worden door onder meer een oormijtinfectie of door corpora aliena. Zowel bij een mijtinfectie als een infectie veroorzaakt door een grasaar of iets dergelijks ontstaan vaak secundaire infecties (bacteriën, gisten, schimmels) doordat het dier met vieze poten in het oor krabt. Complicaties kunnen optreden doordat moeilijk te bestrijden bacteriën, zoals Pseudomonas en Proteus, de gehoorgang aantasten. Naast epitheellaesies kunnen bij inadequate behandeling ook vergroeiingen en verklevingen ontstaan. Het probleem bij de behandeling van otitis externa is dat het cerumen een effectieve barrière kan vormen tussen farmacon en micro-organisme. Het reinigen van de gehoorgang met water op lichaamstemperatuur en het verwijderen van een cerumenprop is dan ook het belangrijkste onderdeel van de behandeling. Na reiniging kan inspectie van het trommelvlies plaatsvinden en kan een gerichte lokale therapie worden gestart.

Otitis media: primaire ontstekingen van het middenoor komen bij hond en kat zelden voor. secundair kan otitis media veroorzaakt worden door een trommelvliesperforatie, waardoor bacteriën vanuit de gehoorgang het middenoor kunnen penetreren. systemische antimicrobiële therapie (zie hoofdstuk QJ) is dan geïndiceerd. toediening van oorzalf/-druppels. bij gebruik van een zalf kan, door de gehoorgang met farmacon op te vullen, er voor worden gezorgd dat het geneesmiddel door de gehele gehoorgang wordt verspreid. om een goede spreiding te krijgen, is het nuttig om de zalf voor het aanbrengen enkele minuten met de hand voor te verwarmen.

Risico’s bij toediening van geneesmiddelen in het oor: De meeste farmaca en hulpstoffen die worden gebruikt in toedieningsvormen voor het uitwendige oor, zijn ototoxisch. Zij kunnen het gehoororgaan en het evenwichtsorgaan irreversibel beschadigen. Bij toediening van preparaten in de uitwendige gehoorgang bij een niet-intact trommelvlies is het risico van resorptie naar het binnenoor groot. Grote terughoudendheid bij toepassing van oordruppels bij beschadigd trommelvlies is geboden. Veel antibiotica kunnen, wanneer zij langere tijd worden toegediend, overgevoeligheidsverschijnselen veroorzaken. Dit kan tot jeuk en irritatie leiden, met als gevolg een verslechtering van het klinisch beeld.
 
Farmaceutische kwaliteitseisen: De basis van oorpreparaten voor lokaal gebruik in het oor is bij voorkeur niet waterig, vanwege de grotere kans op herinfectie door het achterblijven van restjes water. Het preparaat moet voldoende visceus zijn om na het aanbrengen te blijven zitten, maar voldoende vloeibaar om zich bij het inbrengen gelijkmatig over de gehoorgang te verspreiden. Bij voorkeur moet de zalfbasis resorbeerbaar zijn.

Voor alle producten in deze klasse, klik hier.
 
QS02A Anti-infectiva
QS02B Corticosteroïden
QS02C Corticosteroïden en anti-infectiva: combinaties
QS02D Overige otologica
QS02Q Antiparasitica