QL Antineoplastische en immuunmodulerende stoffen > QL04 Immunosuppressiva

Cyclosporine is een immuunmodulerende stof die de transcriptie van cytokinen en hun receptoren blokkeert (calcineurine fosfatase blokker). Tevens remt het immuunreacties die optreden na activatie van mestcellen, langerhanscellen, eosinofiele granulocyten en keratinocyten. De orale biologische beschikbaarheid is ongeveer 25%. Transcutane opname vindt niet plaats.
Corticosteroïden hebben bij langdurige toediening ook een immuunsuppressieve werking (zie ook QH02).

Voor alle producten in deze klasse, klik hier.
QL04A Immunosuppresiva