QB Bloed en bloedvormende organen > QB03 Anti-anemie preparaten

Bij bloedarmoede (anemie) is sprake van een tekort aan hemoglobine ten gevolge van een tekort aan ijzer. Anemie kan tevens ten gevolge van een tekort aan foliumzuur ontstaan (humaan).
Jonge biggen hebben ten gevolge van een zeer laag ijzergehalte van de melk van zeugen regelmatig een tekort aan ijzer en worden preventief met ijzerpreparaten behandeld.

Omdat de resorptie van ijzer uit het maagdarmkanaal beperkt is, geschiedt de toediening parenteraal waarbij m.n. ijzerdextraan complexen (of andere organische ijzerverbindingen) toegediend worden. IJzerinjecties kunnen tot verkleuringen van het weefsel, tot diarree (ijzer-dextraan-complexen) en, in sommige gevallen, tot shock leiden.

Voor alle producten in deze klasse, klik hier.

 
QB03A IJzerpreparaten
QB03B Vitamine B12 en foliumzuur