QB Bloed en bloedvormende organen > QB02 Antihemorrhagica

Hemostatica bevorderen de bloedstolling. Het remmen van bloedingen kan, afhankelijk van de oorzaak, op verschillende manieren tot stand komen. Wanneer de oorzaak van een hemorragische aandoening gelegen is in het ontbreken van één of meer stollingsfactoren, dan is suppletie ervan de aangewezen therapie.
Naast genetisch bepaalde bloedingsziekten, zoals de ziekte van Von Willebrand en hemofilie A en B bij de mens worden ook verworven stoornissen van de hemostase regelmatig gediagnosticeerd. Deze verworven stoornissen zijn onder meer het resultaat van sterk bloedverlies, beenmergaandoeningen resulterend in thrombocytopenie, chronische leverziekten (verminderde aanmaak van stollingsfactoren) en chronische darmaandoeningen (onvoldoende resorptie van vitamine K). De behandeling van de primaire aandoening staat in deze gevallen voorop.

Voor alle producten in deze klasse, klik hier.
QB02A Antifibrinolytica
QB02B Vitamine K en overige hemostatica