Colofon

Het Fink-Gremmels Repertorium bevat de informatie over diergeneesmiddelen en veterinaire verzorgingsproducten die in Nederland door leden van de FIDIN worden aangeboden. De hoofdstukken, met informatie over aandoeningen en behandelingen, zijn verzorgd door de medewerkers van de Vakgroep Farmacologie, Farmacie en Toxicologie (VFFT) van de Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht, onder de regie van Prof. dr. J. Fink-Gremmels. De hoofdstukken zijn ingedeeld overeenkomstig de structuur van de ATCvet.  Voor de dierenarts zijn de hoofdstukken een praktisch hulpmiddel om tot een verantwoorde diergeneesmiddelenkeuze te komen. 
 
De verantwoordelijkheid voor de productteksten in het FIDIN Online Repertorium berust bij de desbetreffende registratiehouder. De FIDIN kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten of andere onjuistheden die, ondanks alle voorzorgen, in de productteksten voorkomen. In geval een producttekst niet in overeenstemming wordt beschouwd met de geldende registratiebeschikking, kan een klacht worden ingediend bij de Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP), die zal toetsen aan de Code voor de aanprijzing van veterinaire producten. De productteksten gelden louter als naslagwerk en kunnen de bijsluitertekst, zoals deze in de verpakking van een diergeneesmiddel is gevoegd, nooit vervangen. 
 
Het Fink-Gremmels Repertorium en het FIDIN Online Repertorium zijn een initiatief van de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland, FIDIN. De officiƫle registratiebeschikkingen van diergeneesmiddelen in Nederland zijn openbaar toegankelijk via de website van het Bureau Diergeneesmiddelen (www.cbg-meb.nl) en kunnen daar vrijelijk worden betrokken en gereproduceerd. Op de hoofdstukken en de samenstelling van de productteksten rust auteursrecht, hetgeen betekent dat reproductie niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FIDIN
©2017 FIDIN, Den Haag